Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster),
najkasnije do 20.05.2015. u 23:59h.

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

Sažetke molimo slati putem e-maila na adresu escrh.cro.2015(at)gmail.com

  • Sažetak treba biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku;
  • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova;
  • Odabrati vrstu i temu prezentacije (pogledati pod “satnica”);
  • Navesti naslov sažetka, 3-5 ključnih riječi odvojenih zarezom, imena i prezimena svih autora (bez titula) te naziv institucije, grada s poštanskim brojem i države iz koje dolaze;
  • Kontakt autor treba navesti svoj telefon i e-mail adresu

Mole se autori sažetak napisati jasno, slijedeći strukturu:
1. uvod (definiranje problema),
2. metode (kako se došlo do rezultata),
3. rezultati ( što je dokazano/istraženo/uočeno),
4. zaključak (kakav se utjecaj u budućnosti očekuje od dokaznoga/uočenoga)

Preporučamo autorima da odaberu usmena izlaganja umjesto poster prezentacije.

Upute za prezentacije:

Usmena izlaganja:
Molimo sve predavače da se striktno pridržavaju satnice programa.
Autori svoje prezentacije trebaju dostaviti na licu mjesta tehničaru kongresnog servisa najkasnije 2 sata prije početka predavanja.
Autorima će na licu mjesta biti dostupna i tehnička podrška kod preuzimanja prezentacija. Molimo da detaljno provjerite svoje prezentacije prije dolaska na simpozij.

Prezentacije postera
Posteri će tijekom simpozija biti izloženi na panoima. Maksimalna dimenzija postera: 90 cm širina x 120 cm visina. Posteri trebaju biti izloženi tijekom čitavog razdoblja naznačenog u Programu. Autori postera moraju biti prisutni uz svoje postere tijekom predviđenog vremena poster sesija prema rasporedu u programu, kada će postere obilaziti članovi prosudbene skupine.