TEME

  • Statistički i epidemiološki pokazatelji o primjeni kontracepcije i namjernom prekidu neželjene trudnoće u Hrvatskoj i ostalim članicama Europske unije
  • Zakoni i namjerni prekid neželjene trudnoće u Hrvatskoj i ostalim članicama Europske unije
  • Posljedice namjernog prekida neželjene trudnoće na opće, mentalno i reprodukcijsko zdravlje žene
  • Kako odabrati najprimjereniju metodu kontracepcije
  • Najčešći razlozi protiv uporabe kontracepcije
  • Kontracepcija i neželjena trudnoća u medijima
  • Uloga ginekologa, medija i društva u edukaciji o odgovornom spolnom ponašanju